Ethias Youth
Solidarity Awards

De eerste stappen in het leven zijn vaak beslissend. Laten we het samen aandurven om de actoren van verandering te zijn!

De bestaansonzekerheid van jongeren in België is een realiteit. Hun studies betalen, toegang krijgen tot cultuur, verwarming of zelfs eten… 27% van de jongeren onder de 30 jaar oud heeft al een beroep moeten doen op het OCMW van hun gemeente om hen bij te staan en te helpen.
 
De gevolgen van twee jaar pandemie en ook de inflatie waarmee we nu worden geconfronteerd, versterken de sociale en financiële ongelijkheid. De kloof wordt alsmaar breder! In overeenstemming met onze waarden wilden wij op een concrete en gerichte manier ingrijpen. Aangezien de OCMW’s de hoofdrolspelers zijn op het terrein in deze dagelijkse strijd, lag het al snel voor de hand hen te helpen bij de uitvoering van hun projecten!
 
We hebben de Belgische OCMW’s uitgenodigd om deel te nemen aan een project dat tot doel heeft de situatie van jongeren in precaire situaties aan te pakken. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers uit de academische wereld en voorgezeten door mevrouw Bea Cantillon, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen, had tot taak de 102 ingediende projecten te bestuderen en 18 ervan te selecteren!
 
Achttien OCMW’s zullen de strijd kunnen aanbinden tegen de bestaansonzekerheid van jongeren in België. Daartoe zullen zij een totaalbedrag van 450.000 euro kunnen verdelen.
 
Ik ben dan ook trots om de winnaars van de “Ethias Youth Solidarity Awards” te kunnen aankondigen.

- Philippe Lallemand, CEO Ethias

Armoede is de laatste 40 jaar alleen maar toegenomen en de nood aan bijkomende ondersteuning volgt dezelfde trend

Ik doe al meer dan 40 jaar onderzoek naar armoede in Vlaanderen, België en andere rijke Europese landen en ik heb in al die jaren gezien dat de armoede niet werd teruggedrongen. Integendeel, na al die jaren is het mij meer en meer beginnen dagen dat nieuwe initiatieven en projecten die van onderuit groeien heel belangrijk zijn, naast natuurlijk het belang van een goed overheidsbeleid inzake sociale zekerheid, tewerkstelling, onderwijs, etc.

We konden met een heel complementaire jury werken die elkaar aanvulde en een goede kennis had van het terrein. Een aantal juryleden heeft zich echt verdiept in de projecten en ze met een open en kritische blik bekeken om op die manier een goed gestaafde mening te kunnen vormen. We werden echt samengebracht door hetgeen ons verbond en niet zozeer door de tegenstellingen.

De vele inzendingen hebben ook een aantal punten duidelijk gemaakt, namelijk enerzijds dat er nood is aan bijkomende ondersteuning voor de OCMW’s vanuit de overheid en anderzijds dat er een enorme creativiteit leeft binnen de OCMW’s en een enorme wil om samenwerkingsverbanden te zoeken met andere sociale organisaties en diensten in de gemeente.

Ik vond het dan ook een fantastisch project om aan mee te werken. 

- Bea CantilLon, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen en juryvoorzitter van Ethias Youth Solidarity Awards

Onze winnaars